Yesuvin Naama Vijayissali : Kannada Lyrics


ONWARD MARCH
TPM Kannada Christian Songs Lyrics

1. Yesuvin naama vijayissali
Saiththaana kottayu naashavaagalli
Suvaarthey vaakyadha nishaani haarrali
Naamadheya sanghagallu jeevissali

Chorus:
Hoguva naav horaadalu
Rakshakkanesuvin priya jannarrey
Raksha vaakyadha sainyavaagi
Echheththu mundhakkey hoguva naav

2. Vidhiya ee vishaala baallveyalli
Bahu sahsraarru samoohagallu
Vinaasha lokkadha hogallikkegey
Vanchakkarra yaathreyu dhaattuththidhey

3. Anthyadha dhurgada samayavidhu
Adharmma moorthiyu barruva mundhey
Aathmeekkavaadha dhaiyva raajyakkaagi
Aathma baladhindha mundhoguva naav

Yesuvin Naama Vijayissali : Kannada Lyrics Yesuvin Naama Vijayissali : Kannada Lyrics Reviewed by Christ King on 21:49:00 Rating: 5
Powered by Blogger.