Mahathvulla Raajana : Kannada Lyrics


WHEN I SURVEY THE WONDROUS CROSS
TPM Kannada Christian Songs Lyrics

1. Mahathvulla raajana
Shilubey shramey nodaley
Ee lokkadhaashey garvava
Sampoorna thyaajya maaduvey

2. Ee kroojeyalli alladhey
Annyathra higgikkollenu
Prapancha bhoga mohakkey
Nannaatha oppalaarradhu

3. Nodonna mullumaaleyam
Kai kaalu thaleyindhalu
Biddhodha raktha dhaareyam
Ha| entha priiththiyabdhiyu

4. Ee raktha moolavaagiye
Nannaparraadha hogidhey
Ee shramey gaayadhindhaley
Vishraanthi kshema sikkivey

5. Boopparralokka kottarru
Ee priiththigeedu aagadhu
Nannaathma praana sarvavu
Na koduthakka baliyu.

Mahathvulla Raajana : Kannada Lyrics Mahathvulla Raajana : Kannada Lyrics Reviewed by Christ King on 21:43:00 Rating: 5
Powered by Blogger.