Yegova Devane Yegova Karthare - யெகோவா தேவனே - Christking

Yegova Devane Yegova Karthare - யெகோவா தேவனே

யெகோவா தேவனே
யெகோவா கர்த்தரே
யெகோவா மீட்பரே
யெகோவா ராஜனே

எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்
எல்லாம் வல்லவரே

எல்ரோயீ எல்ரோயீ
என்னை காண்பவரே

எபிநேசர் எபிநேசர்
இதுவரை உதவினீர்

மானுவேல் மானுவேல்
கூடவே இருக்கிறீர்

றோஃப்பேகா றோஃப்பேகா
என் நோய்கள் நீக்கினீர்
Yegova Devane Yegova Karthare - யெகோவா தேவனே Yegova Devane Yegova Karthare - யெகோவா தேவனே Reviewed by Christking on 16:17:00 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.