Aadi Aur Anth | Bridge Music ft. Narsinga Bobbili & Sheenu Mariam - Christking - Lyrics

Aadi Aur Anth | Bridge Music ft. Narsinga Bobbili & Sheenu MariamKEY \ D \\ TEMPO \ 70 BPM \\ TIME \ 4/4
AADI AUR ANTH – THE BEGINNING AND THE END
VERSE 1:
Sab kuch hai Tujh mein – Tujhse, Tere liye
Shrishti mein sab kuch, jo hai bana, Tu ne racha (x 2)

PRE-CHORUS 1:
Tu hai Aadi aur Anth bhi
Teri saason se mili yeh zindagi

CHORUS:
Tu Yogya hai, Pavitra hai, sabse Mahaan hai
Tu Shresht hai, Anant hai, aur Khoobsurat hai (x 2)

VERSE-2:
Hum jo hai Tujh mein, Tujh se, Tere liye
Charano mein Tere, ab hum rahen, sajda karen (x 2)

PRE-CHORUS 2:
Tere noor ko niharte hue
Ansh ansh se hum Tujhsa bane (x 2)

// CHORUS //
BRIDGE MUSIC SEASON 3 \ LYRICS \ AADI AUR ANTH \\
BRIDGE:
Tu jo kal tha, aaj vahi hai, aur hamesha, rahega ek samaan
Ab har jaati, aur prajati, har ek zubaan bhi, bas Teri jai gaaye

// BRIDGE BUILD //
// CHORUS //
// BRIDGE //
PRE-CHORUS:
Tere noor ko niharte hue, bas Teri jai gaaye

// OUT CHORUS //
Sandeh nahi, humko koyi, sirf Tu hi Khuda hai


English


Aadi Aur Anth | Bridge Music ft. Narsinga Bobbili & Sheenu Mariam Aadi Aur Anth | Bridge Music ft. Narsinga Bobbili & Sheenu Mariam Reviewed by Christking on November 11, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.