Vandharulum Thooya Aaviayae - வந்தருளும் தூய : Lyrics - Christking - Lyrics

Vandharulum Thooya Aaviayae - வந்தருளும் தூய : Lyrics

Vandharulum Thooya Aaviayae

வந்தருளும் தூய ஆவியே
தந்தருளும் தேவ மகிமையே

ஆவியே தூய ஆவியே
ஆவியே தூய ஆவியே

அபிஷேகியும் தூய ஆவியே
அனல் மூட்டும் தூய ஆவியே

ஆட்கொள்ளும் தூய ஆவியே
அரவணைக்கும் தூய ஆவியே

ஊற்றிடுமே தூய ஆவியே
உணர்திடுமே தூய ஆவியே

வழிகாட்டும் தூய ஆவியே
வழிநடத்தும் தூய ஆவியே

Worship Songs Lyrics,
Vandharulum Thooya Aaviayae - வந்தருளும் தூய : Lyrics Vandharulum Thooya Aaviayae - வந்தருளும் தூய : Lyrics Reviewed by Christking on April 27, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.