Aayaney - ఆయనే | Benny Joshua - Christking - Lyrics

Aayaney - ఆయనే | Benny Joshuaనీటిపైనా నడిచెను
గాలి సముద్రమును గద్దించెను
మృత్యుంజయుడై లేచెను
నాతో నిత్యము జీవించును-2

ఆయనే కాపాడు దేవుడు
ఆయనే నడిపించే దేవుడు
ఆయనే తోడైయుండు దేవుడు ఆయనే-2

1.మనకొరకు మరణించి
సిలువలో ప్రాణమునిచ్చెను
జయశీలుడై లేచెను
పాపికి విడుదలనిచ్చెను-2

ఆయనే కాపాడు దేవుడు
ఆయనే నడిపించే దేవుడు
ఆయనే తోడైయుండు దేవుడు ఆయనే-2

2.మేఘాల మధ్యలో
బూర ధ్వని శబ్దముతో
రారాజుగా దిగివచ్చును
ఈ భూలోకమును ఏలుటకై-2

ఆయనే అధికారముతో యేసయ్యా
ఆయనే రాజ్యమేలుటకు యేసయ్యా
ఆయనే న్యాయాధిపతి యేసయ్యా-4

ఆయనే కాపాడు దేవుడు
ఆయనే నడిపించే దేవుడు
ఆయనే తోడైయుండు దేవుడు ఆయనే-2


Neeti Painaa Nadichenu
Gaali Samudramunu Gaddinchenu
Mruthyunjayudu Lechenu
Naatho Nithyamu Jeevinchunu-2

Aayaney Kaapaadu Devudu
Aayaney Nadipinche Devudu
Aayaney Thodaiyundu Devudu Aayaney-2

1.Mana Korakai Maraninchi
Siluvalo Praanamunichenu
Jayasheeludai Lechenu
Paapiki Vidudhalanichenu-2

Aayaney Kaapaadu Devudu
Aayaney Nadipinche Devudu
Aayaney Thodaiyundu Devudu Aayaney-2

2.Meghamula Madhyalo
Boora Dhwani Shabdamutho
Raaraajugaa Digivachunu
Ee Bhulokamunu Elutakai-2

Aayaney Adhikaaramutoa Yeasayyaa
Aayaney RaajyamealuTaku Yeasayyaa
Aayaney Nyaayaadhipati Yeasayyaa-4

Aayaney Kaapaadu Devudu
Aayaney Nadipinche Devudu
Aayaney Thodaiyundu Devudu Aayaney-2


நீடி பைன நடிச்சேனு
காலி சமூத்ரமுன்னு கடிஞ்சேனு
ம்ருதைஞ்சயுடை லேச்சேனு
நாதோ நித்யமு ஜீவிஞ்சுனு-2

ஆயனே காப்பாடு தேவுடு
ஆயனே நடிபிஞ்சே தேவுடு
ஆயனே தொடையுண்டு தேவுடு...ஆயனே...-2

1.மன கொரகை மரணிச்சி
சிலுவலோ பிராணமு னிச்சேனு
ஜெயசீலுடை லேச்சேனு
பாப்பிகி விடுதல னிச்சேனு-2

ஆயனே காப்பாடு தேவுடு
ஆயனே நடிபிஞ்சே தேவுடு
ஆயனே தொடையுண்டு தேவுடு...ஆயனே...-2

2.மேகமுலா மத்யலோ
பூரா த்வானி ஸப்தமுதோ
இராராஜுக திகி வச்சுனு
ஈ பூலோகமுன்னு ஏலுடகை-2

ஆயனே அதிகாரமுதோ இயேசையா
ஆயனே ராஜாமேலுடகு இயேசையா
ஆயனே நியாதிபதி இயேசையா-4

ஆயனே காப்பாடு தேவுடு
ஆயனே நடிபிஞ்சே தேவுடு
ஆயனே தொடையுண்டு தேவுடு...ஆயனே...-2Aayaney - ఆయనే | Benny Joshua Aayaney - ఆయనే | Benny Joshua Reviewed by Christking on September 13, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.