Parisuthar Parisuthar Parisutharae - Christking - Lyrics

Parisuthar Parisuthar Parisutharae


பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரலோக ராஜாவை பணிகின்றேனே

1. பாவியம் என்னையும் நேசித்தீர்
பாசமாய் பாவங்கள் மன்னிதீரே
பரிசுத்த சாதியாய் மாற்றிநீரே
பாடைகின்றேன் உம் பாதம் எந்தனையே

2. பரிசுத்த ஆவியால் தேற்றிநீரே
பரிசுத்த பாதையை காட்டிநீரே
பரமனின் சித்தத்தை செய்திடவே
பரலோக ஆவியை தந்தவரே


Parisuththar Parisuththar Parisuththarae
Paraloka Raajaavai Pannikintenae

1. Paaviyam Ennaiyum Naesiththeer
Paasamaay Paavangal Mannitheerae
Parisuththa Saathiyaay Maattineerae
Paataikinten Um Paatham Enthanaiyae

2. Parisuththa Aaviyaal Thaettineerae
Parisuththa Paathaiyai Kaattineerae
Paramanin Siththaththai Seythidavae
Paraloka Aaviyai Thanthavarae 

Parisuthar Parisuthar Parisutharae Parisuthar Parisuthar Parisutharae Reviewed by Christking on December 22, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.