Anunimisham Karuthidunnu - അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു - Christking - Lyrics

Anunimisham Karuthidunnu - അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു


അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു
കർത്താവു കരുതിടുന്നു
കരതലത്തിൽ കരുണയോടെ
കൺമണിപോലെന്നെ കരുതിടുന്നു

1 ഉള്ളം നുറുങ്ങി തകർന്നിടിലും
ഉള്ളം കരത്തിൽ വഹിച്ചിടുന്നു
ഉള്ളതുപോലെന്നെ അറിയുന്നവൻ
ഉണ്മയായ് ദിനവും സ്നേഹിക്കുന്നു;- അനുനിമിഷം...

2 മൃത്യുവിന്നിരുൾ താഴ്വരയിൽ
മൃതുവെ വെന്നോൻ അരികിലുണ്ട്
കാൽവറിയിൽ എന്നെ വീണ്ട നാഥൻ
കാവലിനായെന്നും കൂടെയുണ്ട്;- അനുനിമിഷം...

3 വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മഹത്വം കാണും
വിശ്വം ചമച്ചോൻ അരുളിടുന്നു
അന്ത്യംവരെ നാഥൻ വഴിനടത്തും
അൻപുടയോൻ തൻ മഹത്വത്തിനായ്;- അനുനിമിഷം...


English

Anunimisham Karuthidunnu - അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു Anunimisham Karuthidunnu - അനുനിമിഷം കരുതിടുന്നു Reviewed by Christking on March 22, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.