Aviyae Thuuya Aviyae - வந்தருளும் தூய ஆவியே - Christking - Lyrics

Aviyae Thuuya Aviyae - வந்தருளும் தூய ஆவியே


வந்தருளும் தூய ஆவியே
தந்தருளும் தேவ மகிமையை

ஆவியே தூய ஆவியே
ஆவியே தூய ஆவியே
அபிஷேகியும் தேவ ஆவியே
அனல் மூட்டும் தூய ஆவியே

வழி காட்டும் தூய ஆவியே
வழி நடத்தும் தூய ஆவியே

இயேசுவே தூய இயேசுவே
இயேசுவே தூய இயேசுவே


Vantharulum Thooya Aaviyae
Thantharulum Thaeva Makimaiyai

Aaviyae Thooya Aaviyae
Aaviyae Thooya Aaviyae
Apishaekiyum Thaeva Aaviyae
Anal Moottum Thooya Aaviyae

Vali Kaattum Thooya Aaviyae
Vali Nadaththum Thooya Aaviyae

Yesuvae Thooya Yesuvae
Yesuvae Thooya Yesuvae

Aviyae Thuuya Aviyae - வந்தருளும் தூய ஆவியே Aviyae Thuuya Aviyae - வந்தருளும் தூய ஆவியே Reviewed by Christking on July 28, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.