Piranthaar Piranthaar Piranthaar - Christking - Lyrics

Piranthaar Piranthaar Piranthaar


பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

பாரினை மீட்டிட பரமன் இயேசு
பரிசுத்தராய் பிறந்தார் (2)

1. நமக்கொரு பாலகன் பிறந்திட்டார் நன்மைகள் பெருகிடவே
நமக்கொரு குமாரன் ஈவானார் நீதியாய் ஆகிடவே
யாக்கோபில் ஓர் வெள்ளி உதித்திடவே இப்பூமியில் ஒளிதரவே – இன்று
– பிறந்தார்

2. சாத்தானின் சேனை வீழவே சத்தியம் நிலைத்திடவே
காரிருள் பாவங்கள் நீக்கவே கிருபையும் பெருகிடவே
தேவ குமாரன் ஜெயமனுவேலன் தாழ்மையின் ரூபமானார் – இன்று
– பிறந்தார்


Piranthaar Piranthaar Piranthaar

Paarinai Meettida Paraman Yesu
Parisuththaraay Piranthaar (2)

1. Namakkoru Paalakan Piranthittar Nanmaikal Perukidavae
Namakkoru Kumaaran Eevaanaar Neethiyaay Aakidavae
Yaakkopil or Velli Uthiththidavae Ippoomiyil Olitharavae – Intu
– Piranthaar

2. Saaththaanin Senai Veelavae Saththiyam Nilaiththidavae
Kaarirul Paavangal Neekkavae Kirupaiyum Perukidavae
Thaeva Kumaaran Jeyamanuvaelan Thaalmaiyin Roopamaanaar – Intu
– Piranthaar

Piranthaar Piranthaar Piranthaar Piranthaar Piranthaar Piranthaar Reviewed by Christking on December 31, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.